Prekių grąžinimo taisyklės

Prekių grąžinimo taisyklės nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis prekės bus grąžinamos ar/ir keičiamos.

Prekių grąžinimas įsigijus nekokybiškas prekes

  1. Pirkėjas gavęs netinkamos kokybės prekes kreipiasi į Pardavėją su prašymu įvertinti esamus prekių defektus ir priimti sprendimą dėl prekių keitimo, grąžinimo ir kt.
  2. Pardavėjas sprendimą dėl prekių kokybės turi priimti per 10 darbo dienų, šis terminas gali būti pratęstas iki bus gautas atsakymas iš prekių gamintojo, tiekėjo dėl prekių kokybės.
  3. Kiekvienu atveju individualiai Pardavėjas atlieka tyrimą ir pateikia sprendimą Pirkėjui dėl nekokybiškos prekės, keitimo, grąžinimo ir kt.
  4. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
  5. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais)
  6. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz. nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą, taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. Užsakomos prekės yra gaminamos ir jų kiekiai komplektuojami konkrečiai nurodytam užsakymui, todėl kokybiškos prekės negali būti grąžinamos*.

*Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas:

6.356 straipsnis ir 6.22810 straipsnio. 2 punkto, 3 dalis.

7. Pirkėjui nusprendus grąžinti prekes, Pirkėjas privalo pildyti „Prekių grąžinimo formą“ pridėti prekės įsigijimą  patvirtinančius dokumentus ir pateikti juos Pardavėjo Interjero salonuose arba atsiųsti el. paštu info@tapetas.lt. Pardavėjas sprendimą dėl prekės grąžinimo ar/ir keitimo priima per 10 darbo dienų ir pateiktu el. paštu informuoja Pirkėją.